Karta över mitt vendel

När jag startade den här bloggen ville jag avgränsa ett område som jag skulle hålla mig inom. Nu är det så att Örbyhus samhälle, som uppstod i och med järnvägen, ligger precis på gränsen mellan två gamla socknar. För mig som inflyttad känns det naturligt att röra sig såväl söderut runt Vendelsjön som norrut i det som är Tegelsmora socken. Det råkar sammanfalla rätt väl med den gamla ”storkommunen” Vendel.

Före 1950 var de flesta församlingarna på landsbygden egna kommuner. I den första av kommunsammanslagningarna 1952 gick Vendels och Tegelsmora kommuner samman, med Örbyhus som centralort. Kommunen kallades Vendels kommun och bestod till 1973, då den gick upp i nuvarande Tierps kommun.

När jag och mina naturkompisar pratar ”Vendelkryss” är det alltså detta utvidgade ”moderna” Vendel vi tänker på. Mina Vendelbilder fångar jag i det här området – från skogen och myren i norr till slätten och sjön i söder, och runt om i bygden.

Om du klickar på kartan visas den större.

<-Vendel

Annonser