Vendel


Vendel ligger liksom mellan skogen och slätten, och det passar mig. För er som inte bor här ska jag kanske berätta lite mer om varför jag gillar stället.

Naturen häromkring är varierad, det enda som saknas är väl ett ordentligt berg. Från Örbyhus – där jag bor – kan man åka genom skogsmark hela vägen ut till kusten om man vill. Åt det hållet ligger också Florarna, som är ett stort naturskyddat skogs- och våtmarksområde. Söderöver kan man å andra sidan ta sig hela vägen till Uppsala med öppna fält längs vägarna. Vendelsjön ligger mitt i detta och sätter sin prägel på landskapet. Vår och höst rastar mängder av fåglar i och runt sjön. Karta över Vendel

Här finns ett aktivt kulturliv som man säger, med musik, konst och hantverk. Här finns även många aktiva föreningar av olika slag, och det tycker jag är viktigt. Det gör det lättare att hitta likasinnade människor.

Historiskt utmärker sig Vendel genom att en hel period i svensk historia är uppkallad efter bygden. Vendeltiden kallas perioden före vikingatid i Svealand. För ca 1500 år sedan var stora delar av Uppland en skärgård, och Fyrisån och Vendelsjön var farbar med båt från mälardalen och även norrut gick det att ta sig. Vendel blev därför ett kulturellt centrum under några hundra år. Gamla båtgravar finns vid kyrkan, och vid Husby ligger Ottarshögen, strax bredvid hembygdsgården.

Annonser